Social media blocked in Turkey following Gaziantep blast

The TurkeyBlocks monitoring network detected country-wide restrictions on access to multiple social media services between 12:35AM and 6:55AM local time, Sunday August 21 2016.

 

Services that were detected as inaccessible during the 6 hours and 20 minutes:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram (partial)

Both the services’ websites and mobile applications were unusable during the blackout, and network forensics indicate that network connections were throttled (slowed down, to the point of being unusable) by ISPs.

The incident was detected shortly after Turkey’s Radio and Television Supreme Council (RTÜK) issued media bans on reporting of a bomb attack in Gaziantep that has reportedly killed dozens of civilians at a wedding party.

 

Duration

Start: 12:35AM Sunday August 21 2016
End: 6:55AM Sunday August 21 2016
Duration: 6 hours and 20 minutes

References

First RTUK press release:

21.08.2016 Gaziantep’de Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Başbakanlığın Yayın Yasağı


6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7.nci maddesinde “Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

21 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep  İlinde meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 21.08.2016 tarih ve 02704 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer Kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede;

Yayın yasağı;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara,

Yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir.(00:51)

Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

 

Second RTUK press release:

 

21.08.2016 Gaziantep 1.Sulh Ceza Hakimliği Yayın Yasağı Kararı


20.08.2016 günü Gaziantep’de meydana gelen patlama nedeniyle Gaziantep.1.Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/5036 D.İş sayılı kararıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlarının yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. (00.51)

Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği Yayın Yasağı Kararı

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih :21.08.2016

Sayı :17420072.621.02/E.22922